اداره كل ميراث فرهنگي،صنايه دستي و گردشگري سيستان و بلوچستان
فرصت هاي سرمايه گذاري

- مناطق نمونه گردشگري

تعريف: محدوده ايست که به دليل وجود جاذبه هاي مهم گردشگري وپتانسيل هاي توسعه ، قابليت احداث مجموعه اي از تاسيسات گردشگري به منظور ارائه کليه خدمات وکالاهاي مورد نياز گردشگران در يک مکان واحد را دارد.

محل ايجاد منطقه نمونه گردشگري ميتواند در جوار جاذبه هاي ويا در تعامل متناسب با آن باشد . ويژگيهاي مناطق نمونه گردشگري عبارتند از:

الف: داراي زمينه وپسکرانه هاي يک يا ترکيبي از گونه هاي گردشگري باشد.

ب: از زير ساخت هاي مناسب خدمات رساني وارتباطي وگردشگري برخوردار باشد.

ج: نظام مديريت جامع گردشگري در منطقه به مرحله اجرا در آمده باشد.

- تقسيم بندي:

مناطق نمونه گردشگري به چهار سطح زير تقسيم مي شوند:

الف- مناطق نمونه گردشگري بين المللي:

منطقه اي است که با هدف جذب گردشگران خارجي طراحي وتجهيز مي شود حداقل مساحت 300 هکتار خواهد بود.

ب- مناطق نمونه گردشگري ملي :

منطقه اي است که با هدف جذب گردشگران ايراني از سراسر کشور طراحي وتجهيز مي شود وحداقل مساحت آن 100 هکتار خواهد بود.

ج- مناطق نمونه گردشگري استاني:

منطقه اي است که با هدف جذب گردشگران استاني طراحي وتجهيز مي شود وحداقل مساحت آن 50هکتار خواهد بود.

د- مناطق نمونه گردشگري محلي:

منطقه اي است که ب هدف جذب گردشگران يک يا چند شهرستان طراحي وتجهيز مي شود و حداقل مساحت آن 30هکتار خواهد بود.

مناطق نمونه گردشگري مصوب

رديف

عنوان منطقه

نام شهرستان

1

منطقه نمونه گردشگري تفتان

خاش

2

منطقه نمونه گردشگري گواتر

چابهار

3

منطقه نمونه گردشگري کوه خواجه

زابل

مناطق نمونه گردشگري پيشنهادي سال 1386

رديف

عنوان محور

نام شهرستان

1

کلاته رزاق زاده

زاهدان

2

لاديز

زاهدان

3

گور بند

زاهدان

4

کهورک ( نصرت آباد )

زاهدان

5

شهر سوخته

زابل

6

حوضدار

زابل

7

چاه نيمه ( دهانه غلامان )

زهک

8

زاهدان کهنه

زهک

9

گل فشان پير گل

خاش

10

سنگان ( چشمه آب گرم )

خاش

11

درياچه سردريا

خاش

12

اکو موزه تفتان

خاش

13

تنگ سرحه

نيکشهر

14

هلونچگان

نيکشهر

15

کلپورگان

سراوان

16

درياچه جالق

سراوان

17

بنديک ( گشت )

سراوان

18

کوه کن (دره نگاران )

سراوان

19

چشمه آب گرم بزمان

ايرانشهر

20

بمپور

ايرانشهر

21

کوه خضر ( بزمان )

ايرانشهر

22

هامون جازموريان

ايرانشهر

23

چشمه اب معدني رود روستا

ايرانشهر

24

چشمه اب گرم مگسان

ايرانشهر

25

چشمه اب گرم پوزه داغ

ايرانشهر

26

سراب بدوک

ايرانشهر

27

هيت

نيکشهر

28

گلفشان کهير

کنارک

29

گلفشان شور عين

کنارک

30

گلفشان بلوبلوک

کنارک

31

بندر گورديم

کنارک

32

بندر پزم

کنارک

33

گواتر – جنگلهاي مانگرو

چابهار

34

کوههاي مينياتوري

چابهار

35

تالاب ليپار

چابهار

36

باهوکلات

چابهار

37

تالاب نوبنديان

چابهار

38

پيشين – زيستگاه تمساح پوزه کوتاه

سرباز

39

گورناگان

سرباز

40

گتان (پيردان )

سرباز

41

اشار

سراوان

آخرين تغييرات:89/06/11