اداره كل ميراث فرهنگي،صنايه دستي و گردشگري سيستان و بلوچستان
صفحه اصلي

***ذكر ايام هفته***

يَا اَرحَمَ الرَّحِمين

(( سال دولت وملت همدلي وهمزباني ))

 

تاسيسات گردشگري سيستان و بلوچستان در قالب ((طرح تطبيق استاندارد هاي كيفيت خدمات)) استاندارد سازي مي شوند
به گزارش روابط عمومي و امور فرهنگي اداره کل ميراث فرهنگي صنايع دستي وگردشگري   استان   مجتبي ميرحسيني معاون گردشگري اداره کل با اعلام اين خبر افزود: هدف از ادامه...
تاريخ : 94/05/10

جلسه حاميان صنايع دستي شهرستان ايرانشهر با مديرکل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استان برگزار گرديد
به گزارش روابط عمومي ميراث فرهنگي صنايع دستي وگردشگري سيستان و بلوچستان و به نقل از دانشور رييس ميراث فرهنگي ايرانشهر صبح ديروز در ادامه سفر مدير كل ميراث فرهنگي   ادامه...
تاريخ : 94/05/08

برگزاري دومين جلسه معاونت توسعه و مديريت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري سيستان و بلوچستان
به گزارش روابط عمومي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري سيستان و بلوچستان، به نقل از بختياري معاون توسعه مديريت اداره کل صبح امروز   هشتم مرداددومين جلسه هماهنگي ادامه...
تاريخ : 94/05/08

فراخوان پيشنهاد عنوان براي نام گذاري نخستين مجله تخصصي ميراث فرهنگي صنايع دستي وگردشگري استان
  به گزارش روابط عمومي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري سيستان و بلوچستان   واحد انتشارات اين اداره کل در نظر دارد مجله تخصصي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و ادامه...
تاريخ : 94/05/08

سفر يک روزه مديرکل ومعاونين ميراث فرهنگي استان به سرباز
به گزارش روابط عمومي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري سيستان و بلوچستان   به نقل از عدنان حسيني رييس ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري شهرستان سرباز روز سه شنبه ادامه...
تاريخ : 94/05/08