اداره كل ميراث فرهنگي،صنايه دستي و گردشگري سيستان و بلوچستان
صفحه اصلي

 

 

محرم آمد و ماه عزا شد
مه جانبازي خون خدا شد
جوانمردان عالم را بگوييد
دوباره شور عاشوار به پا شد

 

**ذكر ايام هفنه**

يَا اَرحَمَ الرَّحِمين

انتصاب مسئول دفتر فني اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان سيستان و بلوچستان
به گزارش روابط عمومي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان وبه نقل از شه بخش سرپرست اين اداره کل با هدف ساماندهي مباحث فني حوزه هاي مختلف در معاونتهاي ميراث فرهنگي، صنايع ادامه...
تاريخ : 93/09/03

پايان دوره کارآموزي دانشجويان باستانشناسي دانشگاه سيستان و بلوچستان در موزه منطقه ايي جنوب شرق ايران
به گزارش روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان به نقل از پارسائيان مدير موزه منطقه اي جنوب شرق كشور يك دوره كار آموزي ويژه دانشجويان دختر رشته ادامه...
تاريخ : 93/09/02

بازديد جناب آقاي دکتر طايي معاون محترم وزير کار و رفاه اجتماعي از موزه منطقه ايي جنوب شرق ايران
به گزارش روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان به نقل از پارسائيان مدير موزه منطقه ايي جنوب شرق ايران جناب آقاي دکتر طايي معاون محترم وزير کار ادامه...
تاريخ : 93/08/28

جلسه مشترک مدير کل حمايت از توليد معاونت صنايع دستي ورئيس صندوق مهر امام رضا(ع)
بمنظوراجرائي شدن تفاهم نامه في مابين دو دستگاه ميراث فرهنگي ، صنايع دستي وگردشگري استان وصندوق مهر امام رضا (ع) در راستاي طرحهاي پشتيبان مشاغل خانگي ؛جلسه اي باحضور مدير ادامه...
تاريخ : 93/08/27

اولين گردهمايي معاونين ، روساي ادارات ، مسيولين نمايندگيهاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان
به گزارش روابط عمومي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان و به نقل از شه بخش سرپرست اين اداره کل، گردهمايي معاونين، مسوولين واحدها، روساي ادارات و مسوولين نمايندگيهاي ادامه...
تاريخ : 93/08/27