اداره كل ميراث فرهنگي،صنايه دستي و گردشگري سيستان و بلوچستان
صفحه اصلي

 

 

چشم مصنوعي (شهرسوخته سيستان)

 

**ذكر ايام هفنه**

 يَا قَاضِيَ الحاجَات

نخستين سفر رياست محترم جمهوري به کهن ديار سيستان و بلوچستان و خيرمقدم کارکنان اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به ايشان
به گزارش روابط عمومي و امورفرهنگي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري سيستان و بلوچستان نخستين سفر دکتر روحاني رئيس جمهور و هيئت دولت در سال جديد که به فرموده مقام معظم رهبري ادامه...
تاريخ : 93/01/27

نخستين سفرآقاي دکتر روحاني رئيس جمهور و هيات محترم دولت به استان سيستان و بلوچستان
به گزارش روابط عمومي و امورفرهنگي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري سيستان و بلوچستان در سال 1393 که به فرموده مقام معظم رهبري سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي ادامه...
تاريخ : 93/01/27

تجليل از هنرمندان پيشكسوت صنايع دستي سيستان و بلوچستان
به گزارش روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استان  در راستاي ارج نهادن به جايگاه رفيع و ارزشمند هنرمندان و صنعتگران صنايع دستي ، مدير كل ميراث ادامه...
تاريخ : 93/01/23

بازديد 6661نفر از موزه منطقه اي جنوب شرق ايران در ايام نوروز 93
به گزارش روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان به نقل از پارسائيان مدير موزه منطقه ايي جنوب شرق ايران در ايام نوروز تعداد 6661 نفر ازموزه منطقه ادامه...
تاريخ : 93/01/19

بازديد گردشگران دوچرخه سوار از موزه منطقه اي جنوب شرق ايران
به گزارش روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان به نقل از پارسائيان مدير موزه منطقه ايي جنوب شرق ايران گروهي گردشگر با دوچرخه (( سايکل توريسم)از استان ادامه...
تاريخ : 93/01/19