اداره كل ميراث فرهنگي،صنايه دستي و گردشگري سيستان و بلوچستان
صفحه اصلي

 

 

نخستين انيميشن دنيا (شهر سوخته سيستان)

 

**ذكر ايام هفنه**

يَا اَرحَمَ الرَّحِمين

حريم هشت اثر تاريخي استان سيستان و بلوچستان درجلسه شوراي عالي ثبت حرايم کشور به ثبت رسيد
به گزارش روابط عمومي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان به نقل از شه بخش سرپرست اين اداره کل در جلسه اي که روز يکشنبه مورخ 28/10/93در محل شوراي عالي ثبت حرايم سازمان ادامه...
تاريخ : 93/11/02

بازديد يکروزه معاون سياسي اجتماعي استاندار به همراه پرندوار فرماندار هامون و شه بخش سرپرست اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان از پايگاه جهاني شهر سوخته به روايت تصوير
  روابط عمومي و امورفرهنگي اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان  ادامه...
تاريخ : 93/10/30

برگزاري دوره هاي آموزش صنايع دستي در شهرستان چابهار
به گزارش روابط عمومي ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استان به نقل از  بارک زائي رئيس اداره ميراث فرهنگي شهرستان چابهار ، کارگاههاي آموزش صنايع دستي با همکاري منطقه ادامه...
تاريخ : 93/10/30

با توجه به فصل 14 کاوش در سايت جهاني شهر سوخته ، مدير کل ، معاونين و پرسنل اداره کل ديوان محاسبات استان از اين سايت بازديدنمودند
به گزارش روابط عمومي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان به نقل از سند گل معاون ميراث فرهنگي اين اداره با توجه به فصل 14 کاوش در شهر سوخته ، مدير کل ، معاونين و پرسنل ادامه...
تاريخ : 93/10/23

بازديد حضرت حجه الاسلام و المسلمين حاج آقا کيخا از موزه شهر سوخته و پايگاه پژوهشي
به گزارش روابط عمومي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان به نقل از سند گل معاون ميراث فرهنگي اين اداره کل بازديد جناب آقاي گلشن مشاور رئيس سازمان در امور ايثارگران ادامه...
تاريخ : 93/10/23