اداره كل ميراث فرهنگي،صنايه دستي و گردشگري سيستان و بلوچستان
صفحه اصلي

 

 

نخستين انيميشن دنيا

**ذكر ايام هفنه**

يَا اَرحَمَ الرَّحِمين

در مورخه 12/6/93 شوراي ثبت حرائم آثار تاريخي کشور تعداد 7 اثر تاريخي از استان سيستان و بلوچستان ثبت ملي گرديد
به گزارش روابط عمومي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان  و به نقل از مهندس شه بخش  سرپرست اين اداره کل تعداد هفت اثر  ديگر از مواريث تاريخي  اين ادامه...
تاريخ : 93/06/29

برپايي نمايشگاه به مناسبت هفته دولت
به گزارش روابط عمومي ميراث فرهنگي به نقل از شه بخش سرپرست  اداره کل همزمان  با هفته دولت نمايشگاه اطلاع رساني در محل موزه منطقه اي جنوب شرق ايران در حال برگزاري ادامه...
تاريخ : 93/06/04

بيانيه کارکنان اداره کل ميراث فرهنگي استان در محکوميت حرکات دد منشانه داعش
صلح وثبات در سطح جهان و منطقه، از مطالبات اساسي ملتها است و نياز به تقويت و تحکيم تلاش هاي جهاني براي تضمين و تحقق آن، از مشترکات فکري نخبگان، سازمان هاي مردم نهاد و جامعه ادامه...
تاريخ : 93/05/23

فراخوان اولين جشنواره مشارکت ملي گردشگري بارويکرد اقتصادوفرهنگ
به ياري خداوند متعال سازمان ميراث فرهنگي ,صنايع دستي وگردشگري کشور به منظور بزرگداشت روزجهاني گردشگري(5مهر1393)اولين"جشنواره مشارکت ملي گردشگري بارويکرداقتصاد وفرهنگ" را ادامه...
تاريخ : 93/05/15

برگزاري مسابقه فرهنگي با موضوع تفسير قرآن کريم در بين کارکنان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان
به گزارش روابط عمومي ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان و به نقل از آقاي شه بخش سرپرست اداره کل ، با هدف بهره برداري هر چه بهتر کارکنان از فيوضات ماه مبارک رمضان مسابقه ادامه...
تاريخ : 93/05/02